ACCES INFORMATIC LA SISTEMULUI INTEGRAT DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ

RECOMANDĂRI PENTRU OBȚINEREA ACCESULUI LA PLATFORMA, SETURILE DE DATE ŞI SERVICIILE ONLINE ALE SISTEMULUI INTEGRAT DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ aici