Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți este o instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea ANCPI.

O.C.P.I. MH controlează și îndrumă toate activitățile privind:

  • Cadastrul: identificarea, înregistrarea și reprezentarea cartografică a corpurilor de proprietate(imobile, terenuri);
  • Cartea funciara: înscrierea actelor și faptelor juridice referitoare la imobilele din județ;
  • Geodezia, topografia: măsurători terestre de referință, măsurători de corpuri de proprietate pe teritoriul județului Mehedinți;
  • Cartografia: arhivarea și administrarea de hărți și planuri;

E-pay - TE SCĂPĂM DE PLATA DE LA GHIŞEU

REGISTRUL ELECTRONIC NAȚIONAL DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ

Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență

URMARIRE CERERE IN REGISTRUL GENERAL DE INTRARI

OCPI MEHEDINTI

Str. Serpentina Roșiori nr.1A

Loc. Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
Cod poștal 220235
Tel. 0252316874 / 0252310432
Fax. 0252319340
E-mail mh@ancpi.ro
 

BCPI Orşova

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 21, bl. 21, sc. A, ap. 4, parter
Loc. Orşova, județul Mehedinți
Cod poștal 225200
Tel/Fax. 0252361100
Tel. 0352415366
E-mail bcpi.orsova@ancpi.ro

BCPI Vânju Mare

Str. Rahovei nr. 8
Loc. Vânju Mare, județul Mehedinți
Cod poștal 225400
Tel/Fax. 0252350616
E-mail bcpi.vanjumare@ancpi.ro

BRP Baia de Arama

Str. Tudor Vladimirescu nr.23
Loc. Baia de Arama, județul Mehedinți
Tel/Fax. 0352131006
E-mail brp.baiadearama@ancpi.ro

BRP Strehaia

Str. Republicii nr. 159
Loc. Strehaia, județul Mehedinți
Tel/Fax. –
E-mail brp.strehaia@ancpi.ro